امور کنسولی و روادید

تایید اسناد درمانی پزشکی و اداری

 - تایید اسناد اداری

       برای تایید اسنادی مانند حکم دادگاه ، گواهی عدم بارداری ، گواهی چشم پزشکی برای گواهینامه رانندگی، گواهی های سلامت ، گواهی های بهداشتی قبل از ازدواج ، گواهی های مختلف اداری و رسمی ، گواهی حکم طلاق ، گواهی های مربوط به بازنشستگی و تامین اجتماعی و مانند اینها، که توسط مقامات استرالیا صادر شده است، ابتدا باید این اسناد به تایید وزارت امور خارجه استرالیا ( DFAT ) برسد (نوع تاییدیه Authentication باشد) و سپس اصل سند بهمراه 42 دلار مانی اوردر برای هر سند به سفارت تحویل گردد. در صورتیکه مدارک را با پست ارسال می نمایید یکعدد پاکت پستی معتبر و آدرس نوشته شده نیز برای برگشت مدارک ارسال نمایید.

- تایید اسناد درمانی و پزشکی

       برای تایید اسناد پزشکی مانند مدارک پرداخت هزینه های درمانی و پزشکی جهت ارائه به بیمه ها و مراجع و نهاد های داخل کشور، لازم است این مدارک توسط صادر کننده آنها مانند بیمارستان ها و کلینیک ها بصورت رسمی ( کاغذ با سربرگ مرکز صادر کننده) صادر و مهر و امضا شود و سپس این مدارک در سامانه میخک بعنوان مدارک درمانی بارگذاری شده و کد رهگیری دریافت گردد . پس از دریافت کد رهگیری اصل مدارک جهت تایید به سفارت ارائه گردد. در صورتیکه مدارک را با پست ارسال می نمایید، تصویر گذرنامه ایرانی و مدرک اقامتی (مانند برگه ویزا) صاحب مدارک و یکعدد پاکت پستی معتبر و آدرس نوشته شده را برای برگشت مدارک ارسال نمایید.

 آدرس پستی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کانبرا:  

         EMBASSY OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN  -  P.O. Box 705, Mawson ACT 2607

جهت دریافت پیامک در زمان ورود و خروج بسته پستی از سفارت، لطفاً روی پاکت شماره تلفن همراه خود را بنویسید.