امور کنسولی و روادید

تایید مدارک و گواهی تحصیلی دانش آموزی

        برای تایید مدارک و گواهی های تحصیلی دانش آموزی (دیپلم و زیر دیپلم) ابتدا بنام خود دانش آموز در سامانه میخک ثبت نام نموده و سپس قسمت درخواست پرونده تحصیلی را کامل نمایید و مدارک مورد درخواست را بارگذاری نمایید. پس از تشکیل پرونده می توانید گواهی ها و مدارک دانش آموزی را در قسمت درخواست تایید مدارک تحصیلی بارگذاری نموده و کد رهگیری دریافت نمایید. در خواست شما در سفارت بررسی و اقدام خواهد شد. نتیجه بررسی از طریق سامانه میخک به ایمیل شما ،درج شده درسامانه، ارسال می شود.

       تایید مدارک و گواهی ها بصورت سیتسمی انجام می شود و هیچگونه مهری روی مدرک و گواهی درج نمی شود. در سامانه میخک و در قسمت گزارش فردی وضعیت درخواست خود را می توانید مشاهده نمایید ، در صورتیکه وضعیت در حالت " تایید در نمایندگی" و یا " نتیجه استعلام- تایید " بود بمعنی تایید مدرک و گواهی می باشد.