ساعات و روزهای پذیرش حضوری بخش کنسولی
روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه - (نوبت دریافت نمایید)
از ساعت 09:00 صبح تا 13:30
ساعات کار سفارت
روزهای دوشنبه تا جمعه
از ساعت 9 صبح تا 17:00
کانال تلگرامی بخش کنسولی
لطفا عضو شوید
https://t.me/embassy_of_iran_canberra