امور کنسولی و روادید

تایید مدارک و گواهی تحصیلی دانشجوئی

      درخواست تایید  مدارک فارغ التحصیلی و مدارک و گواهی های تحصیلی و آموزشی مانند  ریزنمرات ، اشتغال به تحصیل ، گواهی پایان نامه ، پرداخت شهریه و سایر گواهی های تحصیلی  

        دانشجویان در حال تحصیل و فارغ التحصیلان می توانند گواهی های تحصیلی و آموزشی و مدارک فارغ التحصیلی خود را از طریق  سامانه میخک به تایید سفارت برسانند. برای ثبت درخواست تایید مدارک و گواهی های تحصیلی و آموزشی باید دارای پرونده تحصیلی بررسی شده در  سامانه میخک باشید برای اطلاع از چگونگی تشکیل پرونده ، بخش تشکیل پرونده تحصیلی سایت را ببنید. گواهی های تحصیلی و آموزشی باید دارای شرایط زیر باشند:

  •   بصورت Certificate  باشد.
  •   توسط مسئول مربوطه در دانشگاه صادر شود.
  •   دارای نام و امضاء صادر کننده آن در دانشگاه و مهر دانشگاه باشد.
  •   برگه هایی که از سایت اینترنتی دریافت شود و دارای شرایط فوق نباشد تایید نخواهد شد.
  •   (CoE) بعنوان گواهی اشتغال به تحصیل تایید نمی شود

      برای ثبت درخواست تایید مدارک و گواهی های تحصیلی و آموزشی ابتدا آن را در سامانه میخک  بارگذاری نمایید.{ ورود به سامانه میخک ==> درخواست تایید مدرک تحصیلی==>  انتخاب نوع درخواست: تایید مدارک تحصیلی ==> توضیحات مدرک:..... ==> انتخاب نوع پیوست }

      برای ثبت درخواست تایید مدرک فارغ التحصیلی و گواهی انصراف و ترک تحصیل و یا اخراج علاوه بر اصل مدرک، فرم اجازه نامه استعلام از دانشگاه را، نیز تکمیل و امضاء نموده ودر فیلد مربوطه بارگذاری نمایید (دانلود اجازه نامه) .  همراه مدارک فارغ التحصیلی ، ریز نمرات را نیز بارگذاری نمایید.

        تایید مدارک و گواهی ها بصورت سیتسمی انجام می شود و هیچگونه مهری روی مدرک و گواهی درج نمی شود. در سامانه میخک و در قسمت گزارش فردی، وضعیت درخواست خود را می توانید مشاهده نمایید ، در صورتیکه وضعیت در حالت " نتیجه استعلام- تایید" و یا " تایید نمایندگی "  بود بمعنی تایید مدرک و گواهی می باشد.

         برای مشاهده نتیجه تایید و پرینت آن می توانید به قسمتبررسی صحت مدارک " سامانه میخک مراجعه نموده و نتیجه را ببینید.