امور کنسولی و روادید

درخواست تغییر نام و نام خانوادگی

         طبق ماده 20 و40 قانون ثبت احوال کشور، تغییر نام و نام خانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال کشور انجام خواهد شد، متقاضی می تواند بر اساس مقررات مربوطه درخواست تغییرنام و یا نام خانوادگی خود را بانضمام مدارک زیر به سفارت جمهوری اسلامی ایران در کانبرا  تسلیم نماید.

الف) درخواست تغییر نام:

 1. فرم درخواست تغییرنام
 2. برگ امضاء شده درخواست رسیدگی از هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال
 3. برگ صورت مجلس تصمیم هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال که باید درخواست کننده فقط محل امضاء گیرنده را امضاء کرده باشد.
 4. ارائه اصل شناسنامه جدید متقاضی و دو سری تصویر از تمام صفحات شناسنامه
 5. دو برگ کارت انگشت نگاری از پلیس محل اقامت (Fingerprint for overseas) به همراه دو قطعه عکس رنگی مناسب 3*4  بانوان با حجاب اسلامی . 
 6. تصویر مدرک اقامتی(VISA GRANT NOTICE)  یا تصویر ویزای اقامت دائم استرالیا یا تصویر مدرک شهروندی استرالیا یا تصویر صفحه اول  گذرنامه استرالیایی
 7. مانی اوردر در وجه سفارت جمهوری اسلامی ایران به مبلغ 70 دلار(حتما نام کامل خود را در پشت مانی اوردر بنویسید)
 8. یک عدد پاکت پستی معتبر (PLATNIUM EXPERESS)با درج دقیق آدرس جهت برگشت اصل شناسنامه

ب)  درخواست تغییر نام خانوادگی:

 1. فرم درخواست تغییر نام خانوادگی
 2. ارائه اصل شناسنامه جدید متقاضی و دو سری تصویر از تمام صفحات شناسنامه
 3. ارائه اجازه نامه تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی یا نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور توسط پدر یا جد پدری برای فرزندان بالای 18 سال که بخواهند از نام خانوادگی هر یک از آنها استفاده نمایند .
 4. تصویر مدرک اقامتیVISA GRANT NOTICE یا تصویر ویزای اقامت دائم استرالیا یا تصویر مدرک شهروندی استرالیا یا تصویر صفحه اول گذرنامه استرالیایی تایید شده توسط JP
 5. مانی اوردر در وجه سفارت جمهوری اسلامی ایران به مبلغ 70 دلار(حتما نام کامل خود را در پشت مانی اوردر بنویسید)
 6. یک عدد پاکت پستی معتبر ترجیحاً (PLATNIUM EXPERESS) با درج دقیق آدرس جهت برگشت اصل شناسنامه

توجه:  بانوانی که می خواهند از نام خانوادگی همسر خود استفاده نمایند علاوه بر مدارک بالا مدارک ذیل را می‌بایست ارائه نمایند :

      - اجازه نامه شوهر.

      - اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه شوهر و سند ازدواج .

توجه:  مراحل اداری و موافقت یا رد درخواست متقاضی در ایران و در سازمان ثبت احوال صورت می گیرد و بطور معمول حداقل دو ماه بطول می انجامد، پس از دریافت موافقت تغییر نام یا نام خانوادگی از سازمان ثبت احوال نسبت به تعویض شناسنامه خود اقدام نمایید.

همچنین متقاضیان می توانند مراحل درخواست تغییر نام و نام خانوادگی را پس از ارائه مدارک و تأیید توسط نمایندگی از طریق نصب وکیل در داخل کشور انجام دهند.