امور کنسولی و روادید

اقامت سپرده گذاری

 دریافت اقامت ایران از طریق سپرده گذاری ارزی

       اتباع خارجی می توانند از طریق سپرده گذاری ارزی در ایران اقامت پنج ساله دریافت نمایند. جهت اطلاع از شرایط و روش ارائه درخواست، سایت سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران را در لینک زیر ببینید:

https://www.investiniran.ir/fa/fiveyearresidencepermit