امور کنسولی و روادید

تقاضای بازگشت به تابعیت ایران

         اتباع ایرانی که خود یا پدرشان طبق مقررات، تبدیل تابعیت کرده و از تابعیت ایران خارج شده اند می توانند بر اساس ماده 990 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران به تابعیت ایرانی خود برگشته و رجوع نمایند. این افراد می توانند با تکمیل مدارک زیر و برای ارائه درخواست بصورت حضوری به بخش کنسولی سفارت مراجعه نمایند.

          ماده 990 - از اتباع ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات تبدیل تابعیت کرده باشند و بخواهند بتبعیت اصلیه خود رجوع نمایند بمجرد ‌درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد مگر آنکه دولت تابعیت آنها را صلاح نداند.

 مدارک مورد نیاز برای بازگشت به تابعیت اصلی ایرانی

1- درخواست کتبی متقاضی؛

2- تکمیل سه نسخه فرم درخواست بازگشت به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران ؛ (فرم شماره 3)

3- اصل و دو نسخه تصویر سند ترک تابعیت ؛

4- تصویر شناسنامه قبل از ترک تابعیت یا اعلام کتبی مشخصات کامل آن؛

5- چهار(4)  قطعه عکس سه در چهار پشت نویسی شده ؛

6- دو عدد کارت آثار انگشت نگاری؛

7- اصل و یک (1) نسخه تصویر گذرنامه خارجی؛

درخواست شما بهمراه مدارک فوق به مراجع مربوطه ارسال و پس دریافت پاسخ ، در صورت موافقت ، مدارک مربوط به صدور شناسنامه دریافت خواهد شد.