امور کنسولی و روادید

مجوز خروج دانش آموزان مشمول

         دانش آموزان مشغول به تحصیل در مدارس خارج از کشور که به سن مشمولیت خدمت نظام وظیفه رسیده باشند، در صورت داشتن شرایط زیر، می توانند هرسال یک یا دو بار از کشور خارج شوند، مشروط بر اینکه مدت توقف یک یا دوبارشان در ایران، جمعا بیش از چهار ماه نشود.

گواهی تحصیلی و سایر مدارک پس از تایید بخش کنسولی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت به همراه ترجمه رسمی مدارک خارجی باید توسط  ولی یا وکیل متقاضی جهت اقدام به اداره کل مدارس خارج از کشور ارائه گردد.

نشانی : وزارت آموزش و پرورش- اداره کل مدارس خارج از کشور «تهران - سعادت آباد - خیابان 24 متری سعادت آباد - میدان فرهنگ »

 

 مدارک لازم برای ثبت مجوز در ایران :

 

1- دو برگ معرفی نامه تکمیل شده برای اداره کل مدارس خارج از کشور(داوطلب آزاد مدارس ایرانی)

2- دو برگ درخواستنامه تکمیل شده برای اجازه خروج ویژه دانش آموزان مشمول(دانش آموز رسمی شاغل به تحصیل در مدارس ایرانی)

3- گواهی اشتغال به تحصیل در مدرسه با ذکر سال شروع به تحصیل، رشته و مقطع تحصیلی به همراه اصل ریز نمرات دروس گذرانده شده(دانش آموز شاغل به تحصیل در مدارس خارجی)- از طریق سامانه میخک به تایید سفارت رسیده باشد

4 - اصل گذرنامه و یک برگ تصویر(کپی روی برگ  4) از صفحات مشخصات و صفحه ای که مهر آخرین خروج از ایران در آن درج شده است

5 - اصل شناسنامه عکسدار درخواست کننده و یک برگ تصویر(کپی روی برگ  A 4) از تمام صفحات شناسنامه 

6 - تصویر (کپی روی برگ A4) اجازه اقامت یا تصویر صفحه اول گذرنامه خارجی حاوی مشخصات شخصی دارنده گذرنامه.

7- دو قطعه عکس جدید 4*3 تمام رخ، غیرفوری، غیربرقی، بدون کلاه و عینک و با زمینه سفید که مشخصات صاحبش در پشت آن نوشته شده باشد.

تذکر: اقدام در سفارت، فقط تایید گواهی اشتغال به تحصیل از طریق سامانه میخک می باشد و سایر اقدامات باید در ایران از طریق اداره کل مدارس خارج از کشور و نظام وظیفه و پلیس گذرنامه انجام شود.