امور کنسولی و روادید

امور دانشجوئی - دانش آموزی

        دانشجویانی که در دانشگاههای معتبر استرالیا مشغول تحصیل می باشند در صورت داشتن شرایط لازم می توانند از تسهیلات خاصی که برابر قانون برای آنها در نظر گرفته شده است استفاده نمایند. مانند گذرنامه رایگان ، مجوز خروج دانشجوئی ، تایید مدارک و گواهی های تحصیلی. از جمله شرایط لازم این است که محل اقامت متقاضی در گذرنامه " جمهوری اسلامی ایران " درج شده باشد(برای مشاهده نمونه کلیک نمایید). برای بهره مندی لازم است ابتدا از طریق سامانه میخک پرونده تحصیلی دانشجوئی تشکیل دهند.

 1.   تشکیل پرونده تحصیلی  (کلیک نمایید)
 2.   تایید مدارک و گواهی تحصیلی دانشجوئی (کلیک نمایید)
 3.   تایید مدارک و گواهی تحصیلی دانش اموزی دیپلم و زیر دیپلم (کلیک نمایید)
 4.   گذرنامه رایگان دانشجوئی (کلیک نمایید)
 5.   اجازه خروج دانشجوئی  (کلیک نمایید)
 6.   معافیت تحصیلی 
 7.   انتقال دانشجو به دانشگاه های داخل کشور 

 لیست دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت در استرالیا  اینجا 

 لیست دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم در استرالیا اینجا     

اطلاعات تکمیلی بخش دانشجوئی:             

 1. مهمترین تسهیلات غیر ارزی دانشجوئی شامل دریافت گذرنامه رایگان و مجوز خروج دانشجوئی برای شخص دانشجو و اعضاء خانواده تحت تکفل وی بجز فرزندان پسر 18 سال به بالا می باشد. 
 2. تسهیلات دانشجوئی فقط برای دانشجویانی است که دارای پرونده تحصیلی دانشجوئی در سامانه میخک باشند و وضعیت آن در این سامانه در حالت "تایید" قرار گرفته باشد.
 3. تسهیلات دانشجوئی به افرادی تعلق می گیرد که محل اقامت آنها در گذرنامه " جمهوری اسلامی ایران" درج شده باشد(برای مشاهده نمونه کلیک نمایید).
 4. هر دانشجو تنها یکبار حق استفاده از تسهیلات غیر ارزی برای هر دوره تحصیلی را دارد. یعنی اگر دانشجوئی یکبار مثلا مدرک کارشناسی ارشد را در داخل و یا خارج از کشور گرفته باشد و مجدد بخواهد در همان مقطع و یا پایین تر رشته دیگری را بخواند پرونده وی تایید نمی شود.
 5. در صورتیکه دانشگاه، رشته تحصیلی یا مقطع تحصیلی دانشجو تغییر کند باید پرونده تحصیلی جدید در سامانه میخک تشکیل دهید و پرونده قبلی قابل استفاده نمی باشد.
 6. مدارکی که در سامانه قرار داده می شود ، باید ابتدا اسکن شده و حاشیه های آنها حذف شود . لطفا قبل از بارگذاری انها را ببینید که خوانا باشند و بصورت صحیح (از نظر افقی و عمودی) قرار گرفته باشند. در صورت درست نبودن، پرونده رد شده و همه مراحل دوباره باید انجام شود.
 7.  برای تشکیل پرونده تحصیلی در سامانه میخک ، در صورتیکه مدرک تحصیلی قبلی در خارج از کشور گرفته شده است باید به تایید سفارت ایران در کشور محل تحصیل رسیده باشد.
 8. قبل از بارگذاری گواهی شهریه و اشتغال به تحصیل از وضعیت پرونده خود در سامانه میخک مطلع شوید و زمانی اقدام به بارگذاری نمایید که وضعیت پرونده شما در حالت " تایید" قرار گرفته باشد.
 9. گواهی های اشتغال به تحصیل و پرداخت شهریه و ... باید توسط دانشگاه و با سربرگ دانشگاه صادر شود و دارای نام و امضاء و مقام صادر کننده آن باشد.
 10. به دانشجویانی که دارای تابعیت خارجی باشند تسهیلات داده نمی شود و همچنین دانشجویانی که مقیم بوده و دارای اقامت دائم می باشند و نیز افرادیکه در گذرنامه ایرانی آنها محل اقامت  کشور خارجی درج شده باشد.
 11. دانشجویان پسر مربوط به رشته های وزارت علوم که از معافیت تحصیلی استفاده می نمایند و کلیه دانشجویان پسر و دختر رشته های حوزه پزشکی پس از اینکه پرونده آنها در وضعیت "  ارسال به وزارت علوم و یا بهداشت" قرار گرفت ، از طریق بستگان خود در ایران، تایید پرونده خود را در وزارتین علوم و بهداشت پیگیری نمایند. 

برای آگاهی بیشتر از لینکهای زیر می توانید استفاده نمایید: