امور کنسولی و روادید

اجازه خروج دانشجوئی

           اجازه خروج دانشجوئی مهری است که توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در گذرنامه دانشجو و اعضاء تحت تکفل(بجز فرزندان پسر 18 سال به بالا) خانواده وی درج می شود و مدت اعتبار آن یکسال است . دارندگان این مجوز بر اساس تاریخ درج شده در آن می توانند درطول دوره مشخص شده سه بار به کشور تردد نمایند و مجموعا چهارماه در ایران توقف داشته و خارج شوند.

توجه: دانشجویانی که فارغ التحصیل شده اند یا انصراف داده اند و یا اخراج شده اند و یا ترک تحصیل نموده اند برای اطلاع از شرایط استفاده از مجوزخروج مشمولین به بخش  نظام وظیفه سایت مراجعه نمایند.

    مراحل و چگونگی دریافت اجازه خروج دانشجوئی به ترتیب:

1-  اطمینان از تایید پرونده تحصیلی دانشجوئی در سامانه میخک ( قبل از تایید اقدام نخواهد شد)- چنانچه برای مقطع در حال تحصیل پرونده تایید شده دارید، نیاز به تشکیل دوباره نمی باشد.

2- بارگذاری گواهی اشتغال به تحصیل با تاریخ روز و دریافت کد رهگیری ( سامانه میخک)

3- ورود به سامانه میخک و تکمیل درخواست " اجازه خروج" و دریافت کد رهگیری- در فرم در خواست اجازه خروج سامانه عنوان " اجازه خروج دانشجوئی" را انتخاب نمایید. همسر  دانشجو نیز برای دریافت خروج دانشجوئی لازم است در سامانه میخک بنام خودش ثبت نام و در خواست اجازه خروج دانشجوئی را تکمیل و کد رهگیری دریافت نماید و برای فرزندان زیر 18 در پروفایل پدر در خواست خروج دانشجوئی ثبت و کد رهگیری دریافت شود.

4- ارائه حضوری و یا ارسال پستی کد رهگیری دریافت شده و مدارک زیر به بخش کنسولی سفارت

  • اصل گذرنامه معتبر ایرانی
  • تکمیل فرم درخواست مهر خروج دانشجوئی دانلود 
  • گواهی اشتغال به تحصیل وکد رهگیری دریافت شده برای آن (بند 2)  
  • اصل کارت نظام وظیفه برای آقایانی که بعنوان همسر دانشجو درخواست مجوز خروج دانشجوئی دارند.( خانم دانشجو می باشد) 

 توجه: درصورتیکه درخواست خود را با پست ارسال می نمایید یک عدد پاکت پستی خـــالی منــاسب platinum express ضد آب با درج آدرس دقیق و شماره تماس بهمراه مدارک برای برگرداندن اصل گذرنامه ارسال نماییددر صورت ناقص بودن مدارک، عودت داده خواهد شد.

 آدرس پستی بخش کنسولی سفارت

      EMBASSY OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN - P.O. Box 705, Mawson ACT 2607