امور کنسولی و روادید

جدول هزینه خدمات کنسولی

هموطنان عزیز برای پرداخت تعرفه خدمات کنسولی می توانند از روش های ذیل اقدام نمایند: 

 - دریافت Money Order   به نام سفارت جمهوری اسلامی ایران  و ارسال آن همراه با دیگر مدارک کنسولی( لطفا نام و نام خانوادگی خود را پشتMoney Order بنویسید.)

 - پرداخت وجه از طریق کارت بانکی برای مراجعان حضوری .(فقط کارتهای بانکی Saving یاChequing پذیرفته می شود.)

جدول هزینه های خدمات کنسولی

امور مربوط به احوال شخصیه و شناسنامه

ردیف

شرح

هزینه بر حسب دلار استرالیا

1

صدور شناسنامه +  یک وکالت

56

2

صدور شناسنامه + دو وکالت

80

3

تعویض شناسنامه

34

4

صدور نخستین شناسنامه المثنی

60

5

صدور دومین شناسنامه المثنی

128

6

تغییر نام و یا نام خانوادگی

70

7

حل اختلاف سند سجلی

43

8

الصاق عکس

17

9

صدور گواهی تجرد

21

10

صدور کارت ملی برای اولین بار

33

11

صدور کارت ملی - مفقودالمثنی

68

12

صدور اجازه ازدواج اتباع ذکور ایران در خارج از کشور

22

13

وکالت نامه برای فروش اموال غیرمنقول(مانند وکالتنامه فروش ملک و مانند آن)

226

14

وکالت نامه برای فروش اموال منقول (مانند ماشین )

45

15

سایر وکالت نامه ها(مانند وکالتنامه خرید اموال، امور اداری ،بانکی، امور مربوط به حقوق بازنشستگی و...)

22

16

انواع تصدیق امضاء (گواهی قید حیات، رضایت خروج همسر و فرزندان و غیره)

21

17

ثبت ازدواج مرد ایرانی با زن ایرانی

31

18

ثبت ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی و صدور شناسنامه برای زوجه

34+ 31

19

ثبت ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی+ پروانه زناشویی

41+ 31

20

ثبت طلاق

71

21

ثبت طلاق یکطرفه با مجوز مرکز

164

22

ثبت طلاق یکطرفه بدون نیاز به استعلام از مرکز

91

23

ترجمه و تایید گواهی ولادت استرالیا بدون صدور شناسنامه

31

24

کپی برابر اصل کردن هر برگ ( هر مهر و امضاء )

21

25

اخذ آثار انگشتان در نمایندگی

31

26

درخواست گواهی عدم سوء پیشینه

31

27

ترجمه شناسنامه فقط صفحه اول

21

28

ترجمه شناسنامه تمام صفحات

38

29

ترجمه گواهینامه

21

30

ثبت و تصدیق وصیتنامه

41

31

تصدیق حکمیت

41

33

تحریر و تنظیم صورت مجلس با بار مالی

246

امور مربوط به گذرنامه

ردیف

شرح

هزینه بر حسب دلار استرالیا

1

صدور و تجدید گذرنامه افراد بالای 18 سال

171

2

صدور و تجدید گذرنامه افراد زیر 18 سال

86

3

صدور گذرنامه برای عابرین غیر مجاز+ اخذ مجوز

60+342

4

جریمه عابرین غیر مجاز زیر 5 سال

95

5

درج مهر خروج مشمولین برای بار اول

82

6

درج مهر خروج مشمولین برای بار دوم به بعد

31

7

تغییر محل اقامت

31

8

گذرنامه مفقوده همراه با هزینه استعلام

31+ 257

9

گذرنامه مخدوشه همراه با هزینه استعلام

31+ 257

امور مربوط به تابعیت

ردیف

شرح

هزینه بر حسب دلار استرالیا

1

اظهارنامه بقاء به تابعیت پدر

31

2

سند بقاء به تابعیت پدر

60

3

اظهاریه تحصیل تابعیت

43

4

سند تابعیت

82

5

اظهاریه تابعیت سابق زوج یا پدر

33

6

موافقتنامهء قبول تابعیت زوج یا پدر

60

7

درخواست بازگشت به تابعیت اصلی بانوان

33

8

موافقتنامهء بازگشت به تابعیت اصلی بانوان

43

9

درخواست بازگشت به تابعیت اصلی ایرانی بانوان

24

10

موافقتنامهء بازگشت به تابعیت اصلی ایرانی بانوان

33

11

درخواست اختیار تابعیت زوج

43

12

موافقتنامه اختیار تابعیت زوج

70

13

تقاضانامه خروج از تابعیت زوج

80

14

درخواست خروج از تابعیت

80

15

سند خروج از تابعیت

412

16

درخواست های بازگشت به تابعیت جمهوری اسلامی ایران

24

17

سند بازگشت به تابعیت جمهوری اسلامی ایران

62

18

سند شناسایی تابعیت خارجی

412

امور کلی مربوط به تائید اسناد و مدارک تجاری

ردیف

شرح

هزینه بر حسب دلار استرالیا

1

تصدیق اقرارنامه

31

2

تصدیق امضاء و مهر مقامات رسمی و دوایر دولت جمهوری اسلامی ایران

31

تصدیق امضاء و مهر مقامات رسمی و دوایر دولتی خارجی

42

4

تصدیق امضای اشخاص متفرقه اتباع جمهوری اسلامی ایران

21

5

تصدیق امضاء ذیل وکالتنامه برای نقل و انتقال( فروش) اموال غیرمنقول

226

6

تصدیق امضاء ذیل وکالتنامه برای نقل و انتقال( فروش) اموال منقول

45

7

تصدیق امضاء ذیل وکالتنامه برای سایر موارد مانند خرید اموال، دریافت مستمری یا حقوق بازنشستگی، امور اداری، بانکی، قضایی و غیره 

22

8

 تصدیق اعتبار و سرمایه شرکتها (ترازنامه - اساسنامه - روزنامه رسمی و آگهی های سرمایه شرکت-صورت مطالبات مجمع عمومی - گواهی سهام و سهم الشرکت و تصدیق شرکت نامه )

93

9

صدور گواهی فوت(در صورت ثبت فوت) هر برگ

12

10

تصدیق اعتبار (سرمایه بازرگانان در صورت ارائه مدارک کافی،کارت بازرگانی،گواهی های سرمایه،گواهی مربوط به مالکیت بازرگانی )

93

11

تصدیق معرفی نامه نمایندگان شرکتها

93