امور کنسولی و روادید

تقاضای سرپرستی فرزند

شرایط تقاضای سرپرستی کودکان و نوجوانان

          بر اساس قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران اشخاص با داشتن شرایطی می توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان بدون سرپرست و بد سرپرست را بعهده بگیرند.

          باتوجه به ماده 5 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست ، افراد زیر می توانند تقاضای سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را بنمایند.

1- زن و شوهری که پنج سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به اینکه حد اقل یکی از آنان بیش از 30 سال سن داشته باشد.

2- زن و شوهر دارای فرزند، مشروط به اینکه حد اقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد.

3- دختران و زنان بدون شوهر ، در صورتیکه حداقل سی سال سن داشته باشند.این افراد منحصرا حق سرپرستی اناث (دختران) را خواهند داشت.

توضیح 1 : چنانچه به تشخیص سازمان پزشکی قانونی کشور، امکان بچه دار شدن زوجین وجود نداشته باشد، درخواست کنندگان از شرط مدت پنج سال مقرر در بند 1 مستثنی خواهند شد.

توضیح 2 : چنانچه درخواست کنندگان سرپرستی، از بستگان کودک یا نوجوان باشند، دادگاه با اخذ نظر سازمان بهزیستی کشور و با رعایت مصلحت کودک و نوجوان ، می تواند آنان را از برخی شرایط مقرر در این ماده مستثنی نماید.

توضیح 3 : اولویت در پذیرش سرپرستی به ترتیب با 1- زن و شوهر بدون فرزند 2- زنان و دختران بدون شوهر فاقد فرزند 3- درنهایت زن و شوهر دارای فرزند می باشد.

توضیح 4 : درخواست کنندگان کمتر از پنجاه سال سن، نسبت به درخواست کنندگانی که پنجاه سال و بیشتر سن دارند در شرایط مساوی،  اولویت دارند

توضیح 5 : در مواردی که زن و شوهر درخواست کننده سرپرستی باشند، درخواست آنان باید بطور مشترک تنظیم و ارائه گردد.

شرایط لازم متقاضیان :

 متقاضیان باید شرایط زیر را داشته باشند تا بتوانند متقاضی سرپرستی کودکان و نوجوانان باشند

1- داشتن تابعیت ایران

2- تقید به انجام واجبات و ترک محرمات

3- عدم محکومیت جزائی موثر با رعایت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی

4- تمکن مالی

5- عدم حجر

6-  سلامت جسمی و روانی لازم وتوانائی عملی برا ی نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی

7-  نداشتن اعتیاد به مواد مخدر  ، مواد روانگردان و الکل

8-  صلاحیت اخلاقی

9-  عدم ابتلا به بیماری های واگیر و یا صعب العلاج

10- اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلام ایران

 

* مدارک و مراحل لازم برای درخواست اولیه:

      1- تکمیل یکی از فرمهای زیر با توجه به وضعیت متقاضیان :

               فرم مخصوص زن و شوهر بدون فرزند

               فرم مخصوص زن و شوهر دارای فرزند

               فرم مخصوص دختران و زنان بدون شوهر

      2- تکمیل فرم مصاحبه

     3- مراجعه حضوری متقاضیان به بخش کنسولی سفارت به همراه فرم های تکمیل شده و اصل شناسنامه و گذرنامه ایرانی و مدارک اقامتی استرالیا ( مانند گذرنامه استرالیایی یا ویزای معتبر اقامت ).

 

              پس از دریافت پاسخ از ایران و در صورت موافقت اولیه با درخواست، متقاضیان باید مدارک زیر تهیه نموده و برای ارسال به مراجع مربوطه در ایران، به سفارت ارائه نمایند.

 * مدارک لازم پس از موافقت اولیه:

     1- اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه متقاضیان

     2- اصل و تصویر کارت شناسائی ملی متقاضیان

     3- اصل و تصویر کارت پایان خدمت ویا معافیت آقایان

     4- اصل و تصویر کلیه صفحات سند ازدواج زوجین متقاضی

     5- اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی متقاضیان

    6- اصل و تصویر سند مالکیت و یا مبایعه نامه منزل و یا اجاره نامه متقاضیان

    7- اصل و تصویر گواهی اشتغال به کار و یا تعیین میزان تقریبی درآمد متقاضیان( مانند حکم کارگرینی، فیش حقوقی ، پروانه کسب و ...)

    8- اصل و تصویر دفترچه بیمه متقاضیان

    9- اصل گواهی نازائی زوجین ( برای بهره مندی از اولویت)

  10- اصل گواهی سلامت جسم و روان و عدم اعتیاد به مواد مخدر ، مواد روان گردان، الکل متقاضیان  ( به تایید وزارت خارجه استرالیا رسیده باشد)

  11- گزارشهای جامع مددکاری و مشاوره های فرزند خواندگی صادره مقامات ذی ربط محل ( مانند موسسات خدمات اجتماعی و مددکاری) در خصوص وضعیت اجتماعی اقتصادی خانوادگی و ... متقاضیان و خانواده. در این گزارش ها مراجع ذی صلاح محل باید صراحتا اعلام نمایند که زوجین و متقاضیان صلاحیت فرزند خواندگی را دارند و تعهد کتبی نمایند که تا زمان رسیدن کودک به سن 18 سالگی بر وضعیت خانواده و کودک نظارت نموده و در دورهای زمانی مقرر مطابق ضوابط و مقررات بهزیستی ایران گزارشات مربوطه را به سفارت جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند. ( این گزارشها باید به فارسی ترجمه و به تایید وزارت خارجه استرالیا برسد)

  12- اصل گواهی عدم سوءپیشینه کیفری متقاضیان صادره مقامات ذی ربط محل . این گواهی به تایید سفارت نیز باید برسد.(علاوه بر این گواهی ، بنا به تشخیص کمیته فرزند پذیری بهزیستی استان ،  متقاضیان برای دریافت گواهی عدم سوءپیشینه کیفری به اداره تشخیص هویت ناجا هم معرفی خواهند شد.)

  13- کلیه مدارک خارجی متقاضیان (گواهی های ماخوذه و گزارشات) باید توسط مترجمین رسمی در ایران برسد و اگر توسط مترجمین رسمی در خارج از کشور به زبان فارسی ترجمه گردید باید به تایید سفارت برسد.

      توضیح یک:     تعیین استان مربوط به تشکیل پرونده متقاضیان در سازمان بهزیستی استان بر اساس انتخاب متقاضیان و یا بنا به تشخیص اداره کل امور کودکان و نوجوانان سازمان است.

      توضیح دو:      حضور متقاضیان سرپرستی در ایران جهت شرکت در جلسه کمیته فرزندپذیری سازمان بهزیستی کشور، جلسه دادرسی دادگاه ، زمان دیدار و انتخاب کودک ، بنا بر نظر دادگاه یا کمیته فرزند خواندگی استان و همچنین در زمان تحویل کودک به خانواده و انجام تشریفات الزامی است.

     توضیح سه:     در صورت موافقت دادگاه صالح با سرپرستی ، دادگاه نسبت به صدور قرار سرپرستی آزمایشی شش ماهه اقدام می نماید. قرار صادره به دادستان ، متقاضیان و سازمان بهزیستی کشور ابلاغ می گردد.

     توضیح چهار:    در صورتی که بنابر شرایط قانونی ، ضوابط کشور محل اقامت و یا غیره امکان ورود کودک در دوران آزمایشی به کشور مربوطه وجود نداشته باشد، ضروری است متقاضیان ، محل اقامت شش ماهه خود و کودک و یا نوجوان تحویلی را در ایران به سازمان بهزیستی اعلام نمایند.به دلیل رعایت مصالح عالیه کودک و یا نوجوان تحت سرپرستی ،محل اقامت مذکور باید مورد تایید کارشناس سازمان بهزیستی باشد.

     توضیح پنج:     چنانچه والدین کودکان ایرانی مقیم خارج از کشور فوت نمایند و یا به هر دلیل فاقد صلاحیت سرپرستی شناخته شوند و هموطنان ایرانی مقیم همان کشور اعم از بستگان و یا غیر بستگان تمایل به سرپرستی از کودک مذکور را داشته باشند، فرایند سرپرستی نظیر سایر متقاضیان توسط سازمان بهزیستی کشور و دادگاه صالح ایران انجام می شود ، اما در زمان تحویل کودک ، الزامی به حضور در ایران نداشته و تحویل کودک یا نوجوان با لحاظ مقررات کشور محل اقامت ، توسط نمایندگی ذی ربط جمهوری اسلامی ایران در آن کشور انجام خواهد شد. در این صورت صورتجلسه تحویل کودک در محل تکمیل، امضا و تایید می شود.