امور کنسولی و روادید

تعویض و المثنی کارت معافیت و پایان خدمت

        ایرانیان مقیم خارج از کشور می توانند ضمن همراه داشتن گذرنامه و مدرک اقامتی خود با در دست داشتن مدارک زیر به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه نموده و جهت تعویض کارت نظام وظیفه قدیمی به هوشمند اقدام نمایند. پس از تایید مدارک توسط نمایندگی آنها را به همراه اصل کارت معافیت یا پایان خدمت قدیمی(در صورت موجود بودن) و اصل وکالتنامه، برای وکیل خود در ایران ارسال نمایند(والدین نیاز به وکالتنامه ندارند).وکیل یا والدین بهمراه مدارک تایید شده با مراجعه به مراکز پلیس +10 درخواست تعویض و یا المثنی کارت نظام وظیفه را ارائه نمایند.

همچنین لازم به ذکر است در صورتی که متقاضی به همراه اصل مدارک در ایران حضور داشته باشد شخصا می تواند با مراجعه به مراکز پلیس +10 درخواست تعویض کارت نظام وظیفه خود را به کارت هوشمند ارائه نماید.

 

مدارک مورد نیاز:

 

      1- تکمیل فرمها ی مربوط به تعویض یا المثنی

 

      2- اصل و کپی کارت ملی (پشت و رو)                                                                                                                                                       

      3- اصل شناسنامه و کپی از تمامی صفحات

 

      4- تعداد چهار قطعه عکس 4×3 پشت نویسی شده (تمام رخ، زمینه روشن، بدون کروات، موی سر و صورت متعارف و معمول)

 

      5- اصل و کپی آخرین مدرک تایید شده تحصیلی در صورت ارتقاء نسبت به مدرک تحصیلی درج شده در کارت

 

      6- اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت

      7- تنظیم وکالتنامه پیگیری امور نظام وظیفه از طریق سامانه میخک

       تذکرات:  

       1- اصل کارت معافیت یا پایان خدمت باید با اطلاعات ارائه شده از سوی متقاضی مطابقت داشته باشد.

 2- درصورت غیر قابل استفاده بودن و یا مفقودی کارت، متقاضی می بایست درخواست المثنی نماید.

لازم به ذکر است اعتبار کارت های معافیت و پایان خدمت قدیمی صرفا تا پایان سال 94 می باشد و از ابتدای سال 95 در صورت عدم تبدیل به کارت هوشمند هیچ گونه خدماتی در داخل و یا خارج از کشور ارائه نخواهد شد.