پیام و بیوگرافی سفیر

بسم الله الرحمن الرحیم

پروردگار متعال را سپاسگزارم که مشیت الهی بر آن تعلق گرفت تا امکان خدمتگذاری هر چه بیشتر و بهتر برای هموطنان عزیز و گرامی در این مرز و بوم فراهم گردید . این امر مسلم است که بطور قطع و یقین در این میسردو سویه بهره گیری از هم فکری، همدلی و همراهی شما عزیزان بستر مناسبی را جهت نیل به اهدافب بویژه توسعه روابط و سرافراز ی هر چه بیشتر شما ایرانیان پاک نهاد سبب می گردد.

اینجانب عمیقا معتقد هستم تفکر ایرانی و خلاقیت های آنها زبانزد جهانیان است،در این خصوص به ویژه در برهه کنونی ارتباط مستقیم با تک تک شما عزیزان گرانقدر مایه مسرت و دلگرمی اینجانب می باشد

بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم         فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم.

دوستدار همه شما

فریدون حق بین

سفیرجمهوری اسلامی ایران در کانبرا