گواهی تجرد

          اگر نیاز به اخذ گواهی تجرد از سفارت جمهوری اسلامی ایران در کانبرا دارید می توانید با ارسال مدارک زیر نسبت به درخواست گواهی تجرد اقدام کنید:

 1- فرم تکمیل شده درخواست صدور گواهی تجرد

 2- اصل شناسنامه و تصویر تمامی صفحات آن

 3- تصویر صفحه مشخصات گذرنامه معتبر ایرانی

 4- تصویر مدرک اقامتی (VISA GRANT NOTICE) یا تصویر ویزای اقامت دائم استرالیا یا تصویر مدرک شهروندی استرالیا یا تصویر صفحه اول گذرنامه استرالیایی

 5- مانی اوردر (Money Order) در وجه سفارت جمهوری اسلامی ایران در کانبرا به مبلغ 22 دلار استرالیا(حتما نام کامل خود را در پشت مانی اوردر بنویسید)

 6- یک عدد پاکت پستی معتبر ( PLATINUM EXPERESS) با ذکر آدرس دقیق جهت برگشت اصل مدرک و اصل گواهی تجرد

توجه : اگر دارای شناسنامه المثنی می باشید صدور گواهی تجرد منوط به دریافت پاسخ استعلام از سازمان ثبت حوال می باشد که فرایند صدور را طولانی خواهد کرد. در صورت تعجیل می توانید با تنظیم وکالتنامه و مراجعه حضوری وکیل به سازمان ثبت احوال  و یا از طریق آنلاین  نسبت به اخذ گواهی تجرد از ایران اقدام نمایید.

 آدرس پستی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کانبرا:

 EMBASSY OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN   -    P.O. Box 705 , Mawson ACT 2607

  توجه: جهت دریافت پیامک در زمان ورود و خروج بسته پستی از سفارت، لطفاً روی پاکت شماره تلفن همراه خود را نوشته و عنوان (گواهی تجرد) را بنویسید.