صدور شناسنامه بالای 18 سال

مدارک لازم :

  1. تکمیل فرمهای درخواست صدور شناسنامه و اقرارنامه مربوط به متقاضی فاقد شناسنامه و پرسشنامه مخصوص افراد مدعی تابعیت ایران فاقد شناسنامه
  2. ارائه اصل گواهی ولادت 
  3. ارائه اصل شناسنامه های پدر و مادر
  4. ارائه گذرنامه معتبر عکسدار خارجی متقاضی 
  5. شش قطعه عکس جدید پاسپورت سایز تمام رخ، بدون کلاه، عینک تیره و پشت نویسی شده، برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی
  6. ارائه یک قطعه عکس از هریک از والدین
  7. دو برگ کارت انگشت نگاری که توسط پلیس محل اقامت متقاضی تنظیم شده باشد

  ملاحظات:

 حضور پدر و مادر به همراه متقاضی برای درخواست صدور شناسنامه در سفارت ضروری است.

 پس از طی مراحل فوق مدارک به ایران ارسال و پس از دریافت مجوز قانونی (که حداقل سه ماه طول خواهد کشید) شناسنامه با حضور متقاضی در سفارت صادر خواهد شد.