گذرنامه برای عابر غیرمجاز

       افرادیکه بصورت غیرقانونی از ایران خارج شده اند و به هر صورت وارد استرالیا شده اند و در حال حاضر محل زندگی و کار آنها استرالیا می باشد.

مراحل زیر را بترتیب انجام دهید:

        ۱- ابتدا در سامانه میخک ثبت نام نموده و قسمت عابرین غیر مجاز را بصورت کامل پر نمایید و با دریافت کد رهگیری و در دست داشتن اصل مدارک ایرانی (شناسنامه و کارت ملی) و نیز مدرک اقامتی استرالیا در روزهای پذیرش به سفارت مراجعه نمایید. هزینه استعلام عابر غیر مجاز 60 دلار می باشد که در زمان حضور در سفارت با کارت بانکی قابل پرداخت است.

        ۲- پس از حل موضوع خروج غیرمجاز و موافقت با صدور گذرنامه ،(حل موضوع حداقل بیش از یکماه طول می کشد مجدد در سامانه میخک قسمت درخواست صدور گذرنامه را بصورت صحیح و کامل پر نمایید و با دریافت کد رهگیری و در دست داشتن اصل مدارک زیر در روزهای پذیرش به سفارت مراجعه نمایید و یا پس از دریافت کد رهگیری اصل مدارک زیر را همراه با کد رهگیری دریافت شده، از طریق پست به سفارت ارسال نمایید.

  •      اصل شناسنامه 
  •      اصل کارت ملی 
  •      اصل کارت جدید نظام وظیفه برای آقایان مشمول و زیر 50 سال تمام .(در صورت نداشتن بخش نظام وظیفه را ببینید)
  •      کپی مدرک اقامتی استرالیا(گذرنامه/ مدرک شهروندی/ ویزای دائم و یا موقت/ ...)
  •      دوقطعه عکس رنگی جدید 3*4 یا پاسپورت سایز مناسب با زمینه سفید بدون کلاه و عینک و خانمها با حجاب کامل اسلامی و بدون آرایش.
  •     تکمیل فرم اجازه شوهر برای بانوان متاهل - ولی (پدر،جد پدری و یاقیم) برای فرزندان زیر 18سال : بعد از تایید فرم توسط نوتاری پابلیک(Notary Public ) ، آن را در قسمت مربوطه در سامانه میخک به همراه سایر مدارک  لازم بارگذاری (آپلود) و سپس ارسال نمایید. در صورت مراجعه حضوری شوهر و ولی(پدر،جدپدری و یا قیم) به سفارت نیازی به تایید این فرم توسط نوتاری پابلیک نمی باشد.

            بانوانی که محل اقامت شوهرشان در گذرنامه ایرانی، استرالیا درج شده است( مانند نمونه) نیازی به تکمیل این فرم ندارند و بجای این فرم می توانند اصل گذرنامه معتبر ایرانی و مدرک اقامتی شوهرشان را ارائه نمایند. همچنین بانوانی که شوهر خارجی دارند نیاز به تکمیل این فرم ندارند. 

            در صورت عدم تایید فرم فارسی توسط نوتاری پابلیک، می توانید از فرم اجازه نامه به زبان انگلیسی بجای فرم فارسی استفاده نمایید.توجه داشته باشید که مشخصات مندرج در فرم بایستی براساس شناسنامه و گذرنامه ایرانی متقاضیان تکمیل گردد.

  •      اصل قیم نامه برای فرزندان زیر 18 سالی که متقاضی درخواست گذرنامه ، قیم فرزند می باشد.
  •      مانی اوردر به  مبلغ 342 دلار در وجه سفارت بابت صدور گذرنامه.(حتما نام کامل خود را در پشت مانی اوردر بنویسید)
  •      برای تغییر محل اقامت به استرالیا و مجوز خروج از ایران (درصورتی که واجد شرایط مورد نیاز  ذکر شده در "توجه شماره 9" می باشید)مبلغ 31 دلار به مبالغ فوق اضافه می شود.