گذرنامه مفقوده

افرادیکه بصورت قانونی از ایران خارج شده اند و قانونی در استرالیا هستند و گذرنامه معتبر ایرانی خود را در استرالیا مفقود کرده اند و یا سرقت شده است.

          ابتدا در سامانه میخک ثبت نام نموده و قسمت درخواست صدور گذرنامه را بصورت صحیح و کامل پر نمایید و با دریافت کد رهگیری و در دست داشتن اصل مدارک زیر در روزهای پذیرش به سفارت مراجعه نمایید . برای افراد زیر 18 سال ، بایستی ولی قانونی ( پدر، جد پدری و یا قیم) در سامانه میخک بنام خود ثبت نام نماید و پس از ورود به سامانه ، وارد قسمت درخواست صدور گذرنامه شود و سپس " درخواست صدور گذرنامه برای فرزندم" را انتخاب نموده و تکمیل نماید

 •     اصل گزارش کتبی مهر و امضاء شده پلیس استرالیا مبنی بر اعلام فقدان و یا سرقت گذرنامه. (Statutory Declaration )
 •     اصل  شناسنامه
 •     اصل  کارت ملی
 •     اصل  کارت جدید نظام وظیفه برای آقایان زیر 50 سال تمام  .(در صورت نداشتن بخش نظام وظیفه را ببینید)
 •     کپی مدرک اقامتی استرالیا(گذرنامه/ مدرک شهروندی/ ویزای دائم و یا موقت/ ...)
 •     دوقطعه عکس رنگی جدید 3*4 یا پاسپورت سایز مناسب با زمینه سفید بدون کلاه و عینک و خانمها با حجاب کامل اسلامی و بدون آرایش.
 •    تکمیل فرم اجازه شوهر برای بانوان متاهل - ولی (پدر،جد پدری و یاقیم) برای فرزندان زیر 18سال : بعد از تایید فرم توسط نوتاری پابلیک (Notary Public ) ، آن را در قسمت مربوطه در سامانه میخک به همراه سایر مدارک  لازم بارگذاری (آپلود) و سپس ارسال نمایید. در صورت مراجعه حضوری شوهر و ولی(پدر،جدپدری و یا قیم) به سفارت نیازی به تایید این فرم توسط نوتاری پابلیک نمی باشد.

            بانوانی که محل اقامت شوهرشان در گذرنامه ایرانی، استرالیا درج شده است( مانند نمونه) نیازی به تکمیل این فرم ندارند و بجای این فرم می توانند اصل گذرنامه معتبر ایرانی و مدرک اقامتی شوهرشان را ارائه نمایند. همچنین بانوانی که شوهر خارجی دارند نیاز به تکمیل این فرم ندارند. 

           در صورت عدم تایید فرم فارسی توسط نوتاری پابلیک، می توانید از فرم اجازه نامه به زبان انگلیسی بجای فرم فارسی استفاده نمایید.توجه داشته باشید که مشخصات مندرج در فرم بایستی براساس شناسنامه و گذرنامه ایرانی متقاضیان تکمیل گردد.

 •     اصل قیم نامه برای فرزندان زیر 18 سالی که متقاضی درخواست گذرنامه ، قیم فرزند می باشد.
 •     تکمیل فرم توضیح چگونگی مفقود شدن و یا سرقت گذرنامه (لطفا بطور کامل شرح دهید)
 •     هزینه  بابت صدور گذرنامه و استعلام تاریخ آخرین خروج از ایران مبلغ 288 دلار می باشد.
 •    چنانچه محل اقامت در گذرنامه فعلی( مفقود شده) شما ایران است , بابت تغییر محل اقامت به استرالیا و مجوز خروج از ایران (درصورتی که  واجد شرایط مورد نیاز ذکر شده در " توجه شماره 9" می باشند)مبلغ 31 دلار به مبالغ فوق اضافه می شود.