پناهنده - تابعیت مضاعف

          افرادیکه بصورت قانونی از ایران خارج شده اند و بصورت غیرقانونی و از طریق پناهندگی و یا بصورت قانونی وارد استرالیا شده و در حال حاضر دارای اقامت پناهندگی و یا دائم هستند و یا شهروندی استرالیا دارند برای درخواست گذرنامه لازم است :

           ابتدا در سامانه میخک ثبت نام نموده و قسمت درخواست صدور گذرنامه را بصورت صحیح و کامل پر نمایید و با دریافت کد رهگیری و در دست داشتن اصل مدارک زیر در روزهای پذیرش به سفارت مراجعه نمایید. برای افراد زیر 18 سال ، بایستی ولی قانونی ( پدر، جد پدری و یا قیم) در سامانه میخک بنام خود ثبت نام نماید و پس از ورود به سامانه ، وارد قسمت درخواست صدور گذرنامه شود و سپس " درخواست صدور گذرنامه برای فرزندم" را انتخاب نموده و تکمیل نماید

  •    اصل شناسنامه
  •    اصل کارت ملی (در صورت وجود)
  •    اصل کارت جدید نظام وظیفه برای آقایان مشمول و زیر 50 سال تمامدر صورت داشتن .(در صورت نداشتن بخش نظام وظیفه را ببینید)
  •    مدرک اقامتی استرالیا( گذرنامه استرالیایی/مدرک شهروندی/تراول داکیومنت /  ویزا و ...)
  •    دو قطعه عکس رنگی جدید 3*4 یا پاسپورت سایز مناسب با زمینه سفید بدون کلاه و عینک و خانمها با حجاب کامل اسلامی و بدون آرایش.
  •   تکمیل فرم اجازه شوهر برای بانوان متاهل - ولی (پدر،جد پدری و یاقیم) برای فرزندان زیر 18سال : بعد از تایید فرم توسط نوتاری پابلیک (Notary Public ) ، آن را در قسمت مربوطه در سامانه میخک به همراه سایر مدارک  لازم بارگذاری (آپلود) و سپس ارسال نمایید.در صورت مراجعه حضوری شوهر و ولی(پدر،جدپدری و یا قیم) به سفارت نیازی به تایید این فرم توسط نوتاری پابلیک نمی باشد.

          بانوانی که محل اقامت شوهرشان در گذرنامه ایرانی، استرالیا درج شده است( مانند نمونه) نیازی به تکمیل این فرم ندارند و بجای این فرم می توانند اصل گذرنامه معتبر ایرانی و مدرک اقامتی شوهرشان را ارائه نمایند. همچنین بانوانی که شوهر خارجی دارند نیاز به تکمیل این فرم ندارند. 

           در صورت عدم تایید فرم فارسی توسط نوتاری پابلیک، می توانید از فرم اجازه نامه به زبان انگلیسی بجای فرم فارسی استفاده نمایید.توجه داشته باشید که مشخصات مندرج در فرم بایستی براساس شناسنامه و گذرنامه ایرانی متقاضیان تکمیل گردد.

  •    اصل قیم نامه برای فرزندان زیر 18 سالی که متقاضی درخواست گذرنامه ، قیم فرزند می باشد.
  •    درصورت ارائه اصل گذرنامه ایی که با آن از ایران خارج شده اید : هزینه صدور گذرنامه مبلغ 171 دلار برای افراد 18 سال به بالا و 86 دلار برای فرزندان زیر 18 سال می باشد.
  •    در صورت عدم ارائه اصل گذرنامه قبلی و مفقود شدن آن هزینه صدور گذرنامه مبلغ 288 دلار برای همه افراد  می باشد.
  •    برای تغییر محل اقامت به استرالیا و مجوز خروج از ایران (درصورتی که واجد شرایط مورد نیاز ذکر شده در " توجه شماره 9 " می باشید) مبلغ 31 دلار به مبالغ فوق اضافه می شود.