زنان خارجی که با مردان ایرانی ازدواج می کنند

              زنان خارجی که با مردان ایرانی ازدواج می نمایند پس از ثبت ازدواج ایرانی و دریافت شناسنامه می توانند گذرنامه ایرانی دریافت نمایند. این بانوان برای تردد به ایران باید از گذرنامه ایرانی استفاده نمایند.مدارک لازم:

           ابتدا در سامانه میخک ثبت نام نموده و قسمت درخواست صدور گذرنامه را بصورت صحیح و کامل پر نمایید و با دریافت کد رهگیری و در دست داشتن اصل مدارک زیر در روزهای پذیرش به سفارت مراجعه نمایید و یا پس از دریافت کد رهگیری اصل مدارک زیر را همراه با کد رهگیری دریافت شده از طریق پست به سفارت ارسال نمایید.

  •   اصل شناسنامه ایرانی
  •   کپی مدرک اقامتی استرالیا
  •   دو قطعه عکس رنگی جدید 4*3 یا پاسپورت سایز با زمینه سفید بدون عینک و با حجاب اسلامی و بدون آرایش.
  •   مانی اوردر به مبلغ 171 دلار در وجه سفارت حتما نام کامل خود را در پشت مانی اوردر بنویسید (از ارسال پول نقد خودداری نمایند)
  •   یک عدد پاکت پستی آدرس دار معتبر  و ضد آب برای برگشت مدارک