گذرنامه زنان خارجی که با مردان ایرانی ازدواج می کنند

              زنان خارجی که با مردان ایرانی ازدواج می نمایند پس از ثبت ازدواج ایرانی و دریافت شناسنامه می توانند گذرنامه ایرانی دریافت نمایند. این بانوان برای تردد به ایران باید از گذرنامه ایرانی استفاده نمایند.مدارک لازم:

           ابتدا در سامانه میخک ثبت نام نموده و قسمت درخواست صدور گذرنامه را بصورت صحیح و کامل پر نمایید و با دریافت کد رهگیری و در دست داشتن اصل مدارک زیر در روزهای پذیرش به سفارت مراجعه نمایید و یا پس از دریافت کد رهگیری اصل مدارک زیر را همراه با کد رهگیری دریافت شده از طریق پست به سفارت ارسال نمایید.

 •   اصل شناسنامه ایرانی
 •   کپی مدرک اقامتی استرالیا
 •   دو قطعه عکس رنگی جدید 4*3 یا پاسپورت سایز با زمینه سفید بدون عینک و با حجاب اسلامی و بدون آرایش. ( نمونه عکس )
 •  تکمیل فرم اجازه شوهر برای بانوان متاهل - ولی (پدر،جد پدری و یاقیم) برای فرزندان زیر 18سال : بعد از تایید فرم توسط نوتاری پابلیک (Notary Public ) ، آن را در قسمت مربوطه در سامانه میخک به همراه سایر مدارک  لازم بارگذاری (آپلود) و سپس ارسال نمایید.در صورت مراجعه حضوری شوهر  به سفارت نیازی به تایید این فرم توسط نوتاری پابلیک نمی باشد.

          بانوانی که محل اقامت شوهرشان در گذرنامه ایرانی، استرالیا درج شده است( مانند نمونه) نیازی به تکمیل این فرم ندارند و بجای این فرم می توانند اصل گذرنامه معتبر ایرانی و مدرک اقامتی شوهرشان را ارائه نمایند.       

        در صورت عدم تایید فرم فارسی توسط نوتاری پابلیک، می توانید از فرم اجازه نامه به زبان انگلیسی بجای فرم فارسی استفاده نمایید.توجه داشته باشید که مشخصات مندرج در فرم بایستی براساس شناسنامه و گذرنامه ایرانی متقاضیان تکمیل گردد.

           اگر برای همسر و فرزند و یا چند فرزند با هم تقاضای گذرنامه دارید می توانید اسامی همه آنها را در جدول فرم اجازه شوهر برای بانوان متاهل - ولی (پدر،جد پدری و یاقیم) برای فرزندان زیر 18سال بنویسید و آنرا را نوتاری نموده و برای همه درخواستها بارگذاری و ارسال نمایید. نیازی نیست برای هر کدام فرم جدا تکمیل و نوتاری شود.

 •   مانی اوردر به مبلغ 171 دلار در وجه سفارت حتما نام کامل خود را در پشت مانی اوردر بنویسید (از ارسال پول نقد خودداری نمایند)
 •   یک عدد پاکت پستی آدرس دار معتبر  و ضد آب برای برگشت مدارک