گذرنامه فرزند متولد شده در استرالیا

  فرزندان ایرانی که در استرالیا متولد شده اند پس از دریافت شناسنامه می توانند با ارائه مدارک زیر گذرنامه دریافت نمایند.

          ابتدا ولی قانونی فرزند (پدر ، جد پدری یا قیم) در سامانه میخک ثبت نام نموده و قسمت درخواست صدور گذرنامه را بصورت صحیح و کامل پر نماید و با دریافت کد رهگیری و در دست داشتن اصل مدارک زیر در روزهای پذیرش به سفارت مراجعه نمایید و یا پس از دریافت کد رهگیری اصل مدارک زیر را همراه با کد رهگیری دریافت شده، از طریق پست به سفارت ارسال نمایید.

  •    اصل شناسنامه فرزند
  •    کپی مدرک اقامتی استرالیا
  •    دو قطعه عکس رنگی 4*3 و یا پاسپورت سایز با زمینه سفید بدون کلاه و عینک و دختران بالای 7 سال با حجاب اسلامی . ( نمونه عکس )
  •    فرم اجازه ولی (پدر،جد پدری و یا قیم) برای فرزندان زیر 18سال : بعد از تایید فرم توسط نوتاری پابلیک (Notary Public ) ، آن را در قسمت مربوطه در سامانه میخک به همراه سایر مدارک  لازم بارگذاری (آپلود) و ارسال نمایید. در صورت مراجعه حضوری ولی (پدر،جد پدری و یا قیم) به سفارت نیازی به تایید این فرم توسط نوتاری پابلیک نمی باشد.

            در صورت عدم تایید فرم فارسی توسط نوتاری پابلیک، می توانید از فرم اجازه نامه به زبان انگلیسی بجای فرم فارسی استفاده نمایید.توجه داشته باشید که مشخصات مندرج در فرم بایستی براساس شناسنامه و گذرنامه ایرانی متقاضیان تکمیل گردد.

             اگر برای همسر و فرزند و یا چند فرزند با هم تقاضای گذرنامه دارید می توانید اسامی همه آنها را در جدول فرم اجازه شوهر برای بانوان متاهل - ولی (پدر،جد پدری و یاقیم) برای فرزندان زیر 18سال بنویسید و آنرا را نوتاری نموده و برای همه درخواستها بارگذاری و ارسال نمایید. نیازی نیست برای هر کدام فرم جدا تکمیل و نوتاری شود.

  •    مانی اوردر به مبلغ86 دلار برای فرزندان زیر 18 سال سن و 171 دلار برای افراد بالای 18 سال سن در وجه سفارت(حتما نام کامل خود را در پشت مانی اوردر بنویسید).(از ارسال پول نقد خودداری نمایند)
  •    یک پاکت پستی معتبر آدرس دار جهت برگشت مدارک